Hakkımızda

2015'te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal'in ilk sosyal yatırım programıdır.

2017 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %34. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, yatırım yapılmış iş arayan diplomalı gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülüyor. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalıyor ve ortalama 13 ay işsiz kalıyorlar.

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekliyor ve aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunuyor. Program kapsamında Esas Sosyal, katılımcıların tüm maaş ve eğitim maliyetlerini üstleniyor. 2016’dan bu yana 13.360 aday başvurusu alan program kapsamında, 28 il ve 35 farklı üniversiteden gelen 95 katılımcı, 22 farklı sivil toplum kuruluşunda 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edildi. Programı tamamlayan 60 genç, edindikleri özgüvenleri, çalışma becerileri, çevreleri ve gelişmiş deneyimleriyle yeni işlerine geçiş yapmaya devam ediyorlar.

Programı tamamlayanların %80’i program bitiminde yeni iş teklifi alırken, %92’si üç ay içinde özel sektör ve STK'larda yeni işlerine yerleşmeleri programın bu alandaki başarısını ispatlıyor. 

2018 katılımcılar 31 Aralık 2018'de programı tamamladı ve 2019 Ocak itibarıyla İlk Fırsat kapsamında Türkiye'nin önde gelen 18 sivil toplum kuruluşunda 35 genç destekleniyor.

Esas Sosyal Hakkında

Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu tarafından Nisan 2015'te kurulmuş olan Esas Sosyal, ailenin sosyal yatırımlarının kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmeyi amaçlıyor. Esas Sosyal’in ana amacı bireylere ve kurumlara yatırım yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bu yolla sürdürülebilir bir sosyal etki oluşturmak olarak belirlendi. Çalışmalar gerçekleştilirken gücünü çeşitli sektörlerdeki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’ndan ve profesyonel ekibinden almaktadır. Daha fazla bilgi için: www.esassosyal.org