STK İş Birlikleri

İşbirliği Yapılan STK’lar

2016'da İşbirliği Yapılan STK’lar

İlk Fırsat kapsamında 2016 yılında gençlere ilk iş fırsatlarını vermek isteyen Türkiye'nin önde gelen dokuz sivil toplum kuruluşuyla (STK) işbirliği yapılmaktadır. Programa katılan STK'lar çeşitli pozisyonlarda toplam 15 İlk Fırsat katılımcısını takımlarına dahil etmişlerdir.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana, “Daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri veriyor. AÇEV, Sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar/ anne-babalar/ okuma-yazma bilmeyen yetişkinler olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek, bilimsel programları geliştiriyor. Bu programları çeşitli işbirlikleriyle hayata geçiriyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği- TÜBİSAD


Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), kurulduğu 1979 senesinden beri, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin %95’ini biraya getiren bilişim sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olup, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. 200'den fazla üyesi, Türkiye'de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

Darüşşafaka Cemiyeti

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürüyor. Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet alıyor; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor.

Genç Hayat Vakfı

Hedef kitlesini 11-18 yaş grubundaki bireylerin oluşturduğu Genç Hayat Vakfı 2008 yılından bu yana yaptığı araştırma, proje ve eğitimlerle gençlik ile ilgili konularda strateji ve politika oluşturulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapıyor. Genç Hayat tüm çalışmalarında genci merkeze alarak, gencin iletişimde olduğu herkesle çalışmalar yürütüyor.

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete hazırlık, risk azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapan bölgesel bir insani yardım kuruluşu. Dernek, bu çerçevede Türkiye’de son yıllarda yaşanan afetler sonrasında olduğu gibi acil yardım çalışmalarında bulunuyor; afet yönetimi alanında çalışan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler, toplantılar ve atölyeler düzenliyor.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)

2015’te kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan İKSV, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı- TEMA


TEMA, sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta ülke toprakları olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışan TEMA Ashoka Ağı içinde yer alıyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı


Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003tarihinde kurulmuştur. Vakfın vizyonu, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

TOÇEV- Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı


TOÇEV, 1994 yılında 5 çocuğun eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkış hikayesi ile kuruluyor. İstanbul’da eğitimlerine destek oldukları çocuklar ile başlayan serüvende Türkiye’ye açılımı, 1998 yılında gerçekleştirdikleri Tunceli seyahatiyle başladı. GAP Bölgesine giderek o bölge ihtiyaçları için projeler geliştirdi ve kampanyalar düzenledi. Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. 

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Vehbi Koç’un önderliğinde 205 hayırsever tarafından 1967 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi insan kaynağını bilgiyi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise insanların “çağdaş Türkiye” idealine ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla olanaklarını yöneltecekleri alanların hazırlanmasıdır. TEV bu amaçla başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor, okullar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler inşa ediyor. TEV ayrıca öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek için ödüller veriyor ve eğitim alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştiriyor. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu- TÜRKONFED

Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil tolum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alan TÜRKONFED çatısı altında 25 federasyon, 190 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

TEGV’in amacı ilköğretim çağı çocuklarının cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. Vakıf oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçiriyor. 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği - PERYÖN


Türkiye'de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 3 bine yaklaşan üye sayısı ile özel sektörde istihdam edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşarak İnsan Yönetimi alanındaki profesyonellerin gereksinimlerine 40 yıldır hizmet sunuyor. İstanbul Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi bulunan PERYÖN, istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor. İş dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar gerçekleştiren PERYÖN, uygulamaları ile mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği - KAGİDER


Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir. Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 300 üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – KORUNCUK


1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde, Bolluca Çocuk Köyü’nü hizmete açmıştır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı


1989 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, günümüze kadar yaklaşık 20 bin çocuğa ve ailelerine rehabilitasyon ve eğitim desteği vermiş ve bir yandan toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak için çalışmalar yürütmüştür. Vakfın amacı, Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde bulunmaktır. Bunların yanı sıra, çocukların ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir.

Züccaciyeciler Derneği-ZÜCDER


Zücaciyeciler Derneği-ZÜCDER 2004 yılında kuruldu. Kendi faaliyet alanlarının duayen firmalarını bir araya getiren ZÜCDER, Türkiye’de porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan, hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisidir. Sektörün en önemli üretici, ithalatçı, toptancı, distribütör, perakendeci firmaları derneğin üyesidir. Sayıları 400’ü geçen, ürün ve hizmetlerinde dünya standartları kalitesinde özgün tasarımları olan ve tüm dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilen Türkiye Zücaciye Sektörü’nü oluşturan üyelerimiz TSE, ISO gibi yerli, CE, TÜV ve benzeri birçok uluslararası kalite belgesinin sahibidirler.

Bilgi ve Başvuru

STK Katılımı

Program kapsamında işbirliği yapılacak STK’ların başvuru ve değerlendirme sürecinden sonra (Haziran-Temmuz) gençlerin seçme ve yerleştirme süreci gerçekleştirilmektedir (Ekim-Aralık). 2018'de programa başvuran ve seçilen gençler işlerine Ocak 2019’da başladı.

STK Başvuru Kriterleri

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan, en az 3 yıl önce ve T.C. yasalarına göre kurulmuş tüm dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) İlk Fırsat’a başvurabilirler.

Bu kurumlar ayrıca bu kriterlere uygunluk göstermeli:

  • Toplum yararına çalışmalar yürüten (Çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve kadınlar ile ilgili alanlarda çalışanlara öncelik verilecektir)
  • En az 7 tam zamanlı çalışanı olan
  • Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
  • Talep ettikleri pozisyon için net bir iş tanımı sunan
  • Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunan

Başvuru 

İlk Fırsat 2020 STK başvuruları Kasım 2019'da yapılacaktır.

2019’de katılımcı başına 250+ saat eğitim ve etkinlik gerçekleştirilmektedir

Destek Veren Kurumlar

Kurumsal Destek

Eğitimli gençlerin işsizliği konusunun toplumsal bir sorun olması ve bu sorunun özellikle işverenler tarafından sahiplenilerek çözüme kavuşturulması için 2019 yılında başlatılan kurumsal destek. İlk Fırsat'ın misyonunun topluma ve iş dünyasına yayılmasına yönelik bir stratejinin parçası olarak hayata geçmiştir.

2019 yılında Türkiye'nin önde gelen 6 özel sektör kurumu, İlk Fırsat Programı'nın kurumsal destekçileri olmuştur. Vizyonumuzu paylaşan destekçilerimize değerli katkıları için teşekkür eder, tüm kurum ve kuruluşları İlk Fırsat Programı'na destek vererek eğitimli gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamaya davet ederiz.

Ayni Destekçiler

İlk Fırsat’a ayni destek veren kurumlar programın başvuru duyurularının yaygınlaştırılmasına, seçme değerlendirme sürecinin altyapısına ve katılımcıların İlk Fırsat Akademi kapsamındaki eğitimlerine destek vermektedirler. Tüm destekçilerimize önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.