STK Katılımı

Program kapsamında işbirliği yapılacak STK’ların başvuru ve değerlendirme sürecinden sonra (Haziran-Temmuz) gençlerin seçme ve yerleştirme süreci gerçekleştirilmektedir (Ekim-Aralık). 2018'de programa başvuran ve seçilen gençler işlerine Ocak 2018’de başladı.

STK Başvuru Kriterleri

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan, en az 3 yıl önce ve T.C. yasalarına göre kurulmuş tüm dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) İlk Fırsat’a başvurabilirler.

Bu kurumlar ayrıca bu kriterlere uygunluk göstermeli:

  • Toplum yararına çalışmalar yürüten (Çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve kadınlar ile ilgili alanlarda çalışanlara öncelik verilecektir)
  • En az 7 tam zamanlı çalışanı olan
  • Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
  • Talep ettikleri pozisyon için net bir iş tanımı sunan
  • Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunan
Başvuru

İlk Fırsat 2019 Dönemi STK başvuruları 4 Haziran-29 Haziran arasında yapılmıştır.

2018’de katılımcı başına 200+ saat eğitim ve etkinlik gerçekleştirilmektedir

STK Başvuruları 4-29 Haziran
STK Başvurularının Değerlendirilmesi 2-13 Temmuz
Sonuçların Açıklanması 16 Temmuz haftası
STK Tanışma Toplantısı 6 Ağustos haftası
Genç Aday Başvuruları 5 Eylül-5 Ekim
Aday Başvuru Değerlendirilmesi Ekim-Kasım
Online Mülakatlar
Kişilik Envanteri
Yüz Yüze Mülakatlar ve Katılımcıların Belirlenmesi Kasım'ın ikinci haftası
Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi ve STK’ların Katılımcılara İş Tekliflerinin Yapılması Kasım’ın üçüncü haftası
Oryantasyon Programı 13-14 Aralık
Katılımcıların Kurumlarda İşbaşı Yapması Aralık sonu