Kurumsal Destek

Eğitimli gençlerin işsizliği konusunun toplumsal bir sorun olması ve bu sorunun özellikle işverenler tarafından sahiplenilerek çözüme kavuşturulması için 2019 yılında başlatılan kurumsal destek. İlk Fırsat'ın misyonunun topluma ve iş dünyasına yayılmasına yönelik bir stratejinin parçası olarak hayata geçmiştir.

2019 yılında Türkiye'nin önde gelen 6 özel sektör kurumu, İlk Fırsat Programı'nın kurumsal destekçileri olmuştur. Vizyonumuzu paylaşan destekçilerimize değerli katkıları için teşekkür eder, tüm kurum ve kuruluşları İlk Fırsat Programı'na destek vererek eğitimli gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamaya davet ederiz.

Ayni Destekçiler

İlk Fırsat’a ayni destek veren kurumlar programın başvuru duyurularının yaygınlaştırılmasına, seçme değerlendirme sürecinin altyapısına ve katılımcıların İlk Fırsat Akademi kapsamındaki eğitimlerine destek vermektedirler. Tüm destekçilerimize önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.