STK Başvuru Kriterleri

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları karşılayan, en az 3 yıl önce ve T.C. yasalarına göre kurulmuş tüm dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’na başvurabilirler.

 

Başvuru Koşulları:

Toplum yararına çalışmalar yürüten
En az 5 tam zamanlı çalışanı olan
Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
Talep ettikleri pozisyon için net bir iş tanımı sunan
Esas Sosyal’in fırsat eşitliği misyonuna inanan ve işe alım süreçlerinde çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ilkesini benimseyen
Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunan

STK Başvuruları

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2023 STK başvuruları 25 Ocak – 5 Mart 2023 arasında yapılacaktır.

STK'lar İçin Sıkça Sorulan Sorular

Üniversiteden yeni mezun gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan tüm dernek ve vakıflar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'na başvurabilir:

• T.C. yasalarına göre, başvuru tarihinden en az üç yıl önce kurulmuş dernek ya da vakıflar

• Toplum yararına çalışmalar yürüten

• En az 5 tam zamanlı çalışanı olan

• Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan

• Talep ettikleri pozisyon için net bir görev tanımı sunan

• Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunacak kurumlar
• Başvuru Rehberi’ni iyice incelediğinizden emin olun

• Bu rehberin bir çıktısını alarak bilgi için saklayın

• Başvuru formuna gireceğiniz bilgileri web sitesi üzerinde her bölümü tamamladıktan sonra saklayarak, daha sonra kurum adı, e-posta adresi ve telefon numarası ile giriş yaparak form üzerinde çalışmaya sonra devam edebilirsiniz

• Başvuru değerlendirme sırasında pozisyonların görev tanımları oldukça önemli. Olabildiğince standart görev tanımları yazmaya özen gösterin. Görev tanımı konusunda örnek olması adına STK’lar için örnek görev tanımları dosyasını inceleyebilirsiniz.

• Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurduğunuzdan emin olun, Formun sonraki bölümlerine geçmeden önde tüm bilgileri kontrol edin • Başvuru formunu tamamladıktan sonra “Gönder” tuşuna tıkladığınızdan emin olun

• Formun bir çıktısını alarak daha sonra talep edilmesi durumunda Esas Sosyal’e göndermek için saklayın

• Formun ekine koymanız gereken aşağıdaki belgeler sizden ön değerlendirme sürecini geçmeniz halinde talep edilecektir. Talep edilene kadar lütfen Esas Sosyal'e herhangi bir belge yollamayın

PROGRAMA KABULÜNÜZ DURUMUNDA TALEP EDİLECEK BELGELER:

1. İmzalı başvuru formu çıktısı

2. Kurumun en üst yetkili organının programa başvuru kararı

3. Son iki yıllık gelirleri gösteren imzalı belge

4. Kurumun tüzüğü ya da vakıf senedi

5. (Beyan edildiyse) Kamu Yararına Çalışan Dernek/Vakıf Bakanlar Kurulu Kararı
Başvurular yalnızca ilkfirsat.org web sitesinde yer alan online formla gerçekleştirilmektedir. Belirtilen kriterlere sahip STK’lar vermiş oldukları bilgilere göre değerlendirme sürecine alınacaklardır. Ön değerlendirme sürecinin ardından kısa listeye alınan STK’lar ile görüşülerek kurumlar ile ilgili daha fazla bilgi alınacaktır. Son değerlendirme sonuçları hakkında tüm başvuran STK’lara 21 Mart haftası bilgilendirme yapılacaktır.
STK’lar başvuru formunda da belirtilen aşağıdaki alanlarda öncelik verilecektir:

• Bilgi Teknolojileri

• Etkinlik

• Finans ve Muhasebe

• İnsan Kaynakları

• İş Geliştirme

• Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk

• Kurumsal İletişim

• Mali ve İdari İşler

• Satın Alma
Program kapsamında her STK en fazla 6 pozisyon için başvuruda bulunabilir. Tam zamanlı çalışan sayısı 0 - 39 arası olan kurumlarda 2 katılımcı, 40 - 69 çalışan olan kurumlarda 3 katılımcı ve 70 - 99 çalışanlı kurumlarda 4 katılımcı desteklenebilmektedir. 100+ çalışanı olan kurumlarda 4’ten fazla başvuru alınabilir ve katılımcı desteklenebilir.
Aşağıdaki kriterleri karşılayan gençler, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat kapsamında STK’larda çalışmak üzere daha sonra açıklanacak tarihlerde başvuracaklardır. Adayların;

• Herhangi bir devlet üniversitesinden 2022 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş

• Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri

• Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. 2016'dan bu yana program mezunlarını ve aktif katılımcıları incelemek için ilkfirsat.org "Katılımcılar" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
- STK’lar desteklenmesini talep ettikleri ve Esas Sosyal tarafından onaylanan pozisyonlar için iş ilanlarını hazırlanarak bir online başvuru formu ile birlikte kendi web sitelerinden yayınlayacaklar; sosyal medya ve diğer mecralarında başvurular için duyuru yapacaklardır. STK’lar kariyer sayfalarını (Kariyer.net, Yenibiris.com, AB İlan, Gelbasla.com vb.) kullanarak duyurularını yaygınlaştıracaklardır

• Esas Sosyal başvuruların duyurusu için benzer şekilde destek verecektir

• Yukarıdaki kriterlere sahip gençler ortak bir online başvuru form link üzerinden başvuru yapacaklardır

• Genç aday başvuruları tamamlandığında Esas Sosyal ekibi tarafından değerlendirme yapılacak, 15’den az başvuru alan pozisyonlar için havuzda yer alan eş görev tanımına sahip pozisyonların başvurularına bakılarak buradan aktarım yapılma durumu analiz edilecektir. Eğer eş düzeyde başka havuzlarda da uygun adaylar bulunmuyorsa pozisyonun desteklenmemesine karar verilebilir. Bu nedenle ilanların duyurulması ve aday havuzunun olabildiğince geniş olması önemli olacaktır

• Eğer aday havuzu yeterli ise, başvuruların değerlendirilmesi STK yöneticisiyle birlikte, başvuru formu okunması, online mülakatların yapılması, kişilik envanteri (Visual IQ) ve yüz yüze mülakatlar sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı yapılacaktır
8. dönem katılımcıları, 1 Eylül 2023’de işbaşı yapacaklardır. .
Katılımcılar STK’ların bordrosunda olacak, maaşlarının yıllık toplam maliyeti (tüm SGK ve diğer işveren payları dahil) Esas Holding tarafından veya Şevket Sabancı Vizonuyla İlk Fırsat Kurumsal Destekçisi olan kurum tarafından STK’ya şartlı bağış olarak verilecektir. Toplam maaş bedeli 3 taksit olarak ödenecektir.
Hayır. Katılımcıların program sonrasında çalıştıkları STK’da görev yapıp yapmamaları katılımcı ve STK’nın ortak kararına bağlıdır. Bu yönde karar almayan STK’ların katılımcıya en geç 1 Haziran 2023’de bunu bildirmeleri gerekir. Esas Sosyal program sonrasında katılımcıyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Bu durumda diğer STK’ların benzer pozisyonlarına yapılmış olan başvurular arasından uygun olanlar değerlendirmeye alınabilir. Ancak buna rağmen uygun aday bulunamaması durumunda söz konusu pozisyon kapatılır ve STK programdan çıkarılır.
Hayır. Tüm Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Katılımcıları aynı maaşı alırlar.
Katılımcılara maaş dışında sağlanacak yan haklar her STK’nın kendi sorumluluğundadır.
Katılımcının işbaşı tarihinden itibaren iki ay içinde iş için uygun olmadığı sonucuna varılması durumunda STK, Esas Sosyal ile birlikte bir değerlendirme yaparak katılımcının durumunu gözden geçirir. Bu değerlendirme sonucunda katılımcının programdan çıkmasına karar verilirse pozisyon kapatılarak katılımcının programdan çıkarılmasına karar verilebilir.