Supporting the hopes of youth is a critical social investment for the future of Turkey.Emine Sabancı Kamışlı, Esas Sosyal Chairman of Board of Trustees

2017 Participants
Cooperating NGOs
About First Chance

What is First Chance?

The Esas Group is a privately owned company established by Mr. Şevket Sabancı and his family, focusing on private equity and asset management (managed by the entity Esas Holding) and real estate investments (managed by the entity Esas Real Estate). 

Esas Sosyal (Esas Social) is the social investment arm of the Esas Group, founded and led by three generations of the Sabanci family who are also the founders and shareholders of the Esas Group and serve as the Board of Trustees of Esas Social, led by its Chair, Ms. Emine Sabancı Kamışlı. Members are: Mr. Şevket Sabancı, Ms. Hayırlı Sabancı, Mr. Ali Sabancı, Mr. Can Köseoğlu and Mr. Kazım Köseoğlu. The Esas Social Advisory Council is a diverse group of experts from private, academic and social sectors. The professional team has more than 30 combined years of experience in the social sector. 

More Information
First Chance Journey

Online Applications
(On NGO Web Sites)

 

Application Assesment

 

Online Interviews

 

Personality Assessment and
Face to Face Interviews

 

Program Orientation

 

Starting Work in NGO

 

First Chance Academy
(Training, Talks and Mentorship)

 

First Chance Academy

Through their full time employment at NGOs, First Chance program participants gain on the job training and valuable experiences to get them started in their work life. Through the ‘First Chance Academy’, participants gain extra skills through training and mentoring to further their career prospects and success.

The training program is designed and coordinated by Esas Sosyal and delivered by experts in the field. Over the course of 12 months, the Academy will provide more than 200 hours of face to face and online training to increase basic skills and competencies in the following areas:

 • Technical Skills - Office programs, basic finance, problem solving, time management, professional writing skills, decision making, project management, creative and innovative thinking, diction and public speaking, presentation skills
 • Interpersonal Skills - Stress management, networking, communication, non verbal communication, conflict management, change and diversity management,
 • Special Topics - Trends in new media, career planning, ethics at work, speaking with the press.
 • English- 60-hour English lesson support per participant.

In addition, a specially designed ‘speaker series’ will bring participants together with business and NGO leaders for 2 hour sessions in which speakers will share experiences. This will increase exposure and learning, thus supporting career development of First Chance participants.

 • Media Training
 • Communication Skills
 • Mentorship Training
 • Effective Presentation Skills
 • Conflict Management
 • Problem Solving Skills
 • Academy Wrap-up
 • Body Language
 • Eloquotion and Public Speaking
 • Motivation and Stress Management
 • CV Preparation and Career Planning
 • Fast and Effective Decision Making
 • Critical Thinking Skills
 • Office Programs Basic Training
 • Office Programs Advanced Training
 • Ali Sabancı, Chairman, Pegasus
 • Kazım Köseoğlu, CEO, Esas Properties
 • Nurten Öztürk, Board Member, OPET
 • Tarkan Kadooğlu, Chairman, TÜRKONFED
 • Attila Köksal, Board Member, Ünlü&Co.
 • Erdal Bahçıvan, Chairman, İstanbul Chamber of Industry
 • Hakan Ateş, General Manager, Denizbank
 • Cem Mansur, Conductor, Turkish National Youth Philarmonic
 • Murat Özyeğin, Board Member, FİBA Holding
 • Sani Şener, CEO and Board Member, TAV

The First Chance Academy mentoring program is designed to match participants with mentors who will:

 • Provide guidance on career planning
 • Facilitate networking and learning more about sectors/careers
 • Provide feedback on areas of professional development

First Chance participants were asked to share their needs and expectations from a mentor. This needs analysis, combined with developmental areas identified in the job-fit assessment inventory, were used to match participants to mentors who could best fit their needs.

After attending separate orientation seminars, mentors and participants meet on a monthly basis (minimum). Mentors come from a diverse set of companies (Pegasus, Esas Holding, Egon Zehnder, Boyner, AKFEN) as well as the non profit and academic sector (SALT/Garanti, MEF University, Turkey Chambers of Commerce).

First Chance Mentors

İlk Fırsat katılımcıları STK’lardaki çalışma süreleri boyunca çalışma alanlarıyla ilgili işbaşı eğitimlere katılıp deneyim kazanırken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim ve mentorluk programlarından yararlanıyorlar.

Esas Sosyal tarafından tasarlanarak koordine edilen eğitim programı konularında uzman eğitmenler tarafından hayata geçiriliyor. Program süresi olan 12 ay boyunca akademi kapsamında aşağıdaki beceri gruplarında toplam yaklaşık 150 saat yüz yüze ve online eğitim sunuluyor:

Teknik Beceriler - Ofis programları, temel finans, problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel yazışma becerileri, karar verme, proje yönetimi, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, diksiyon ve topluluk karşısında konuşma, sunum becerileri,

Sosyal Beceriler - Stres yönetimi, ağ oluşturma, iletişim, beden dili, çatışma yönetimi, değişim ve çeşitlilik yönetimi,

Özel Başlıklar - Yeni medya trendleri, kariyer planlama, işyeri etiği, medyayla konuşma.

Bunlara ek olarak özel olarak kurgulanmış bir dizi söyleşi aracılığıyla katılımcılar iş dünyası, sanat, spor ve STK alanlarında başarılı isimlerle bir araya gelerek deneyimlerinden ilham alma şansına sahip oluyorlar. Söyleşiler İlk Fırsat katılımcılarının kişisel gelişimine deneyim paylaşımı yoluyla katkıda bulunuyor.

FIRST CHANCE IN NUMBERS
3167
Applications
450
Application Assessment
235
Online Interviews
100
Face to Face Interviews
35
Participants
Supporters